GLITTERBIRD
Taiteilijoiden esittelyt
 Taidetta alle 3-vuotiaille

->in English

Taideprojektit Suomessa

Siivet ry. osallistuu vuosina 2003-2006 kansainväliseen projektiin,
jonka tarkoituksena on tuottaa taidetta alle 3-vuotiaille ja tutkia lasten
taiteen kokemista.

KATSO GLITTERBIRD-ESITE (Valokuvat Sampsa Hallikainen, Jaakko Luukanen  ja Keanne van de Kreeke)


- Mikä ihmeen Glitterbird?

Glitterbird on jo vuonna 2000 alkanut vauvoille suunnattu taideprojekti jonka viimeisimpänä osana on EU:n tukema suuri kolmivuotinen kansanvälinen taideprojekti -Glitterbird - Art for the Very Young.

Projektin kansainvälinen nimi on "Glitterbird" (suomennettuna "Kimaltava Lintu" tai "Välkelintu".) Projektin alkuperäinen nimi on suunnilleen samaa asiaa tarkoittava norjankielinen "Klangfugl". Suomi osallistuu Siivet ry:n johtamana projektiin kolmella omalla osaprojektilla. Projekti on saanut EU-rahoitusta ja sitä johdetaan Oslon yliopistosta käsin.

- Mitkä ovat Glitterbirdin osallistujamaat?

Projektiin osallistuu kuusi maata: Norja, Suomi, Ranska, Italia, Tanska ja Unkari. Norjassa on jo vuosien kokemus aiheesta, ja siksi myös projektin johto on sijoitettuna sinne. Joka maasta osallistuu erilainen taidelaitos, esimerkiksi Unkarista mukaan tulee perinteinen nukketeatteri, joka on siellä arvostettu taidemuoto, niinpä mukana oleva taidelaitoskin on valtiollinen ja suuri. Suomen puolella olemme me, Siivet ry, pieni kansainvälisyyttä ja monikulttuurisuutta korostava taiteilijayhdistys.

- Mitä tämä työ tulee olemaan konkreettisesti?

Joka maahan perustetaan kolmesta neljään eri osaprojektia, joiden päätarkoituksena on tuottaa taidetta ja taide-elämyksiä 0 -3 -vuotiaille lapsille. Tarkoituksena on tuottaa mm. esityksiä, joissa vauvaikäisillä on keskeinen asema kokijoina tai jopa taidetta tuottavana osapuolena. Osallistuville taiteilijoille annetaan silti vapaat kädet taiteellisen työnsä toteuttamiseksi. Toiveena on myös laajan keskustelun herättäminen niin asiantuntijapiireissä kuin kulttuuriväen keskuudessa. Projektit luonnollisesti dokumentoidaan.

- Miten projektit dokumentoidaan?

- Jokainen maa dokumentoi omat projektinsa valokuvina ja videolle ja luonnollisesti projekteista myös tehdään loppuraportit. Aiheesta on myöhemmin tulossa kirja, artikkelisarja, kotisivut ja video, jossa eri maat esittäytyvät. Toivottavasti aiheesta innostutaan laajalti myös median puolella, jolloin projekteja luonnollisesti seurataan ja dokumentoidaan myös sieltä käsin.

- Saammeko kohta nähdä täällä pikkulasten taideprojekteja Ranskasta tai Unkarista?

- Kyllä, tähän projektiin on varattu EU-rahaa kiertueita varten. Eri ryhmät lähtevät esittelemään omia tuotoksiaan ulkomaille. On siis odotettavissa, että omien kotimaisten Siivet ry -projektiemme lisäksi, täällä nähdään ulkomaisia esiintymisiä ja kotimaisten lastemme reagointia ulkomaisiin vauvakulttuuriprojekteihin.

- Ketkä ovat innostuneet projektista?

- Näin kertoo projektin johtaja Ellen Os Oslon yliopistosta: "Olemme huomanneet, että kiinnostus taiteeseen pienille lapsille on kaikkein suurinta pedagogisilla aloilla siis aloilla, joilla muutenkin työskennellään lasten kanssa. Vanhemmat tulevat myös mielellään mukaan katsomaan, miten heidän lapsensa ovat mukana erikoisissa ja hienoissa tilanteissa, mutta taiteilijoiden parista löytyy myös paljon skeptikkoja, joiden mielestä tuntuu mahdottomalta ajatukselta luoda laadukkaita taideprojekteja, kun mukana on niin pieniä lapsia." Projektit ovat kuitenkin olleet menestyksellisiä ja lapset ovat hämmästyttäneet kaikkia osallistujia omilla reagoinneillaan. Alkuvuosien kokemukset olivat rohkaisevia, ja onhan siitä osoituksena myös se, että EU päätti tukea kansainväliseksi paisunutta projektia.

Carl-Johan Häggman
(artikkelissa on lainauksia mm. Norsk Kulturrådin nettisivuilta: www.kulturrad.no)

Yhteyshenkilöt Suomessa:

Sanna Karlsson-Sutisna
Suomen Glitterbird-koordinaattori
sanna@karlsson-sutisna.com
+358 41 533 5206


YLEISINFOA GLITTERBIRD-PROJEKTISTA:

•Syksy 1998 – kevät 1999: esiprojekti Klangfugl – kulturformidling med de minste (Klangfugl -kulttuurivaihtoa pienimpien kanssa) tuottajana Norsk Kulturråd, Norja. Projekti koostui viidestä osaprojektista.
• 2000 – 2002: Kolmivuotinen projekti Klangfugl – kunst for de minste (Klangfugl - taidetta pienimmille): 16 taiteilijaa ja taiteilijaryhmää saivat tukea projektilleen, jossa luotiin ja välitettiin taidetta 0 -3 -vuotiaille lapsille.
• Norsk Kulturråd myönsi 3,2 miljoonaa Norjan kruunua kolmivuotiselle projektille. Lisäksi myönnettiin 662.000 Nkr tukea projektin valmistamiselle.
• Syksyllä 2002 Norsk Kulturråd myönsi 80.000 Nkr EU-projektin Glitterbird – Art for the Very Young.
esivalmisteluille

• EU-komissio antaa 6,5 miljoonaa Nkr Glitterbird-projektille kokonaisbudjetin ollessa 11 miljoonaa Norjan kruunua.
• Vuonna 2003 Norsk Kulturråd myöntää 400.000 Nkr Norjan omia rahoitusosuuksia varten sekä samana vuonna 300.000 Nkr vuodelle 2004 ja 210.000 Nkr kolmannelle projektivuodelle 2005.
• Syksyllä 2003 varmistuu Siivet ry:n mukanaolo kansainvälisessä kolmivuotisessa EU-projektissa Glitterbird- Art for the Very Young. Projekti jatkuu vuoteen 2006 asti.
(1 Nkr = 0,125 euro, 1 euro = 8,25 Nkr)

www.glitterbird.com