Sanna Karlsson-Sutisna  

 

Lapset ovat kuin elämänpuun kukkia: he tuovat meille iloa, väriä ja avointa
ihmettelyä. Haluan luoda myös pienokaisille tilaa ympäristössämme:

toivoisin, että ympäristö voisi olla tila, jossa voisi kokea elämän rikkautta ja syvyyttä

ja jossa voisi yhdessä levätä, olla ja antaa tunteiden sekä mielikuvituksen elää. 

Eläimet ovat lapsille rakkaita. Ne herättävät hellyyttä ja ovat osa
sanatonta kommunikaatiotamme. Se on erittäin arvokasta. Elämän pyhyys ja
perusolemus niin lapsessa kuin aikuisessakin saa ravintoa  sanattomasta

kommunikaatiosta taiteen, luonnon ja eläinten kanssa.

 

www.karlsson-sutisna.com

 

 

EDELLISELLE SIVULLE